Bilgi Güvenliği Yasal Uyumluluk

Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve ilgili yayınları BTYÖN olarak takip ediyor, kurumunuzu bu çerçevede değerlendiriyoruz

Bilgi Güvenliği

Son yıllarda bilgi teknolojilerinde güvenliğin öneminin artması, ilgili düzenleyici kurumların da bu alana dikkatini çekmektedir. Yaşanan bilgi güvenliği olayları tesadüflere dayandırılmayıp, denetim ve kontrollerle güvence altına alınmak istenmektedir. Sektörlere özel yayınlanan mevzuatlarla bilgi güvenliği konusunda kurumlar için uyumluluk gereksinimi doğmaktadır. Yasal düzenlemelere ek olarak kurumların belirli standart ve çerçevelere, iç sistemlere uyumu söz konusu olmakta ve tüm bu uyum hedefleri kurumlar için karışık bir hal almaktadır.

Raporlama

Tüm bu gereksinimler, kurumların içinde bulunduğu koşullara, faaliyet gösterdiği sektöre, ürün ve hizmetlerini sunduğu ülkenin yasal düzenlemelerine ve kurumun organizasyon yapısına göre karşılanmalıdır. Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve ilgili yayınları BTYÖN olarak takip ediyor, kurumunuzu bu çerçevede değerlendiriyoruz. Konu ile ilgili olarak önerilerimizi raporluyor ve kurumunuzu tüm bu süreçlere uyumlu bir yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz.

Danışmanlık

Bilgi güvenliği yasal uyumluluk süreci ile ilgili analiz ve değerlendirme yapmak, bilgi güvenliği politikalarınızı tanımlamak, bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek, uygulamalar ile bilgi güvenliği yasal uyumluluk sürecinizi oluşturmak danışmanlık hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.