ISO 22301 Fark Analizi

İş Sürekliliği çalışmalarınızın belgelenebilir tek standart olan ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardına ne kadar yakın olduğunu görün.

Fark Analizi

Fark analizi, belli bir standarda (uluslararası kabul görmüş bir standart olabileceği gibi grup şirket politika ve standartları da olabilir) uygunluk sağlamak isteyen işletme veya organizasyonlarda, mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki farkların belirlenmesi şeklinde icra edilmektedir. Fark analizinin sonuçları, hedeflenen noktaya erişim için gereklerin çıkarılması şeklinde de değerlendirilebilir.

Organizasyonunuzda herhangi bir standarda bağlı kalmaksızın gerçekleştirdiğiniz birçok süreç, önlem, kontrol ya da planlar ISO 22301 standardının ya da diğer standartların gereklerini içerir. BTYÖN, ISO 22301 fark analizi çalışmasıyla organizasyonunuzda mevcut durum analizi yaparak, yakın gelecekte bir belgelendirme hedefi veya ilgili projenizin tamamlanma hedefi için eksiklerin belirlenmesi, mevcut yapının kuvvetli ve zayıf yanlarının ortaya konulmasını hedeflemektedir.Yapılacak fark analizi ile işletmenizin ikinci bir gözle incelenmesi, fark analizi raporunun yapılacak yatırımlar için kaynak planlamasına gösterge oluşturması hedeflenmektedir.

Fark analizi sonucunda ISO 22301 çalışmaları için baz oluşturacak eforlar ve proje detayları da belirginleştirilmektedir.

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.