İş Sürekliliği Tatbikat Danışmanlığı

İş sürekliliği planlarının acil durumda işe yarayıp yaramadığını gerçekçi senaryolar eşliğinde test edelim.

Tatbikat Danışmanlığı

İş sürekliliği tatbikatlarının amacı hazırlanmış olan iş sürekliliği planlarının etkinliğini ölçmek ve işletmenizin gerçek felaket durumları için hazırlıklı olmasını sağlamaktır. İşletmenizin kesintilere ve afetlere ne kadar hazır olduğu ile gerçek senaryolar karşısında İs Sürekliliği Yönetim Sistemi’nizin nasıl işlediğini görmeniz için tatbikat zorunludur ve bu tatbikatlarda İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında yapılan çalışmaların hedeflenen kurtarma zamanlarını karşılaması hedeflenmektedir.

Gerçekçi senaryolar üzerinden tatbikat yapmak olası acil durumlara hazırlık için son derece önemlidir. Tatbikat öncesinde hangi kapsamda, hangi iş süreçlerinin ve teknolojik sistemlerin test edileceği dikkatli bir çalışma gerektirmektedir. Gerekli hazırlık ve planlama faaliyetleri gerçekleştirilmediğinde tatbikat sırasında yaşanması öngörülmeyen ciddi kesintilerin oluşması söz konusudur. Bu sebeplerle iş sürekliliği tatbikatları için bir model belirlemek gereklidir.

Bu hizmet kapsamında işletmenizin ihtiyacı olan tatbikat sürecinin geliştirilmesi, tatbikat planlama, gözlem ve değerlendirme aşamalarına profesyonel destek sağlanmaktadır. Hizmet kapsamında senaryo seçimi, performans göstergelerinin belirlenmesi, tatbikat eğitiminin gerçekleştirilmesi, ölçüm ve eksiklik tespitleri gerçekleştirilmektedir. Tatbikata katılan kıdemli danışmanlarımız gerekli ölçüm ve gözlemleri yapacak, tatbikat sonrasında izlenimlerini raporlayacak, tatbikat neticesinde çıkan uygunsuzlukların kapatılması için gerekli çalışmalara danışmanlık desteği sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.