ISO 20000 Danışmanlığı

Ülkemizdeki büyük çaplı ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Servis Yönetim Sistemi kurulumlarını gerçekleştirmiş bir ekip olarak bilgi teknolojileri süreçlerinizi en iyi uygulamalar seviyesine çıkartmaya talibiz.

ISO 20000 Danışmanlığı

ISO 20000 organizasyonların bilgi teknolojileri hizmet yönetiminde en iyi uygulamaları gerçekleştirmelerini sağlayan uluslararası bir ISO standardıdır. ISO 20000, iş birimlerine ve müşterilerine etkili bilgi teknolojileri hizmeti sunumu için entegre yönetim süreçleri tarifler. ISO 20000, ITIL’ın tanımladığı süreç yaklaşımıyla uyumlu ve tamamlayıcı bir standart olma özelliği taşır.
BS 25777 (2008) standardı “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Süreklilik Yönetimi” iken güncellenen hali ile ISO 27031 standardı “İş Sürekliliğine Hazırlık için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Rehberi” olarak geçerlilik kazanmıştır.

ISO 20000 standardı 3 bölümden oluşur;
ISO/IEC 20000-1:2011 (Bölüm 1): Bu bölümde standardın biçimsel özellikleri ve gereklilikleri tanımlanmaktadır. Bu bölümün kapsamı aşağıda belirtildiği gibidir:
• Hizmet yönetim sistemi için genel gereksinimler
• Yeni veya değiştirilmiş hizmetlerin tasarım ve geçişi
• Hizmet sunum süreçleri
• İlişki süreçleri
• Çözümleme süreçleri
• Kontrol süreçleri

ISO/IEC 20000-2:2012 (Bölüm 2):
Hizmet yönetim sistemi uygulamaları için rehber niteliği taşır ve hizmet yönetimi süreçleri için Bölüm 1 kapsamında en iyi uygulamaları içerir.

ISO/IEC 20000-3:2012 (Bölüm 3): Kapsam tanımı ve Bölüm 1’in uygulanması için rehber niteliği taşır.

ITIL ve ISO 20000 konularında başarılı proje deneyimlerine sahip olan BTYÖN, ISO 20000 danışmanlığıyla BT hizmet kalitenizde sürekli iyileştirme kültürü oluşturmanızı ve sürdürmenizi, sunduğunuz servislerde müşteri memnuniyetini artırmanızı sağlayacaktır. BTYÖN, iş süreçlerinizin, müşterilerinizin ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uygun ve etkili çözümler ile entegre süreçlerinizin planlanması, uygulanması, ölçümlenmesi ve denetimlere hazırlık konularında ISO 20000 rehberliğinde danışmanlık hizmeti sunar. Uygulama tecrübeleriyle en iyi uygulamaların sizin organizasyon kültürünüze uyumlu bir biçimde hayata geçirilmesi için çalışır.

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.