Ağ Güvenliği Ve Denetim Eğitimi (3 Gün)

Alanında uzman eğitmenlerimizle ağ güvenliği ve denetim eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

Bu eğitimde ağ güvenliği konusu uygulamalı olarak ele alınacaktır. Ağ güvenliği temel kavramları, ağ güvenliğinin önemi, ağ ve sınır güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenli mimariler, saldırı tespit/önleme sistemleri, içerik kontrolcüleri, yönlendiricilerde güvenlik incelenecek konulardan bazılarıdır. Eğitim sonunda katılımcılar ağ güvenliği, güvenli mimariler, sınır güvenliğini sağlama araçları konusunda bilgi sahibi olacak ve ağ güvenliğini denetleyebilecek seviyede bilgi birikimi kazanacaktır.

Kimler Katılmalıdır?

Bilgi Güvenliği Yöneticileri, İç Denetim Uzmanları, Ağ ve Sistem Yöneticileri, Ağ ve Güvenlik Uzmanları.

Eğitim İçeriği

• Sınır güvenliğine giriş ve temel kavramlar

• Mimari güvenliği

        o Ağ Tasarımı

        o Ağ Güvenliği Bileşenleri

        o Mimari Modelleri

• Ağ mimari yapıları ve zayıflıkları

• Güvenli ağ mimarileri

• Sınır güvenliği bileşenleri

• Güvenlik duvarı güvenliği

        o Güvenlik duvarı yapıları, çeşitleri

        o Kural kavramı ve kullanımı

        o Güvenlik duvarının farklı ağ mimari modellerinde kullanımı

        o Güvenlik duvarı denetimi

• Saldırı Tespit /Engelleme Sistemleri (STS, SES)

        o STS nin ağ topolojisindeki yeri

        o STS kayıt mekanizması ve incelenmesi

        o Kayıt yönetiminde doğru negatif ve yanlış pozitifler

        o STS’lerde imza oluşturma ve güncelleme

• İçerik kontrolcüleri

        o HTTP,FTP ve E-posta güvenliği

        o Anti virüs sistemleri

        o Web güvenliği ve URL filtreleyiciler

• Yönlendiricilerde güvenlik

        o Erişim kontrol listeleri

        o Yönlendirme protokol güvenliği

• Anahtarlama Cihazı Güvenliği

        o Anahtarların Genel Özellikleri Ve Teknolojileri

        o Anahtara Yapılan Erişimlerin Denetimi

        o Vlan Güvenliği

        o Port Güvenliği

        o Anahtarlarda Çalışan Servislerin Güvenliği

• Kablosuz Ağ Güvenliği

        o Kablosuz Ağlar

        o Riskler Ve Saldırı Türleri

        o Güvenlik Standartları Ve Açıklıkları

        o Wi-Fi Protected Access (Wpa)

        o 802.11i

        o Denetleme yazılımları

• Kayıt Yönetimi Ve Olay İlişkilendirme

        o Kayıt Kavramı Ve Kayıt Yönetimi

        o Kayıt Toplama Ve Merkezi Kayıt Yönetimi

        o Olay İlişkilendirme

        o BT Denetimlerinde Kayıt Yönetimi Ve Olay İlişkilendirme Kullanımı

• Ağ Güvenliği Denetimi

        o Bilgi Güvenliği Değerlendirmeleri Temel Kavramları

        o BT Sistem Denetlemeleri

        o BT Denetleme Sürecinde Önemli Konular

        o Kontrol Listesi Bazlı BT Denetimleri

        o Otomatik Araçların Kullanımı

Daha fazla bilgi için