BTY-10 Veri Yönetişimi (Data Governance) Eğitimi- 4 Gün

Alanında uzman eğitmenlerle Veri Yönetişimi eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

Veri Yönetişimi Nedir?

Veri yönetişimi, Verinin tüm yaşam döngüsü boyunca nasıl yönetileceğine dair prensipleri, standartları, süreçleri ve sorumlulukları tanımlayan, uygulamaya geçiren ve takip eden bir çatı disiplindir.

Kurum yapısına uygun olarak hazırlanmış politika, prosedür, iş akışları ve aktivitelerinden oluşur.

Veri Yönetişimi Hangi Sorunları Çözer, Hangi Alanları İyileştirir ve Güçlendirir?

    • Veri kalitesi problemleri

    • Veri varlıklarına güven eksikliği

    • Verilerin iş tanımlarının tüm paydaşlarca bilinmemesinin getirdiği anlamlandırma, yorumlama sorunları

    • Aynı metriklerin farklı isimler ile farklı iş süreçlerinde oluşturulmasına harcanan gereksiz eforlar

    • Verilerin kiritklik seviyelerinin anlaşılamaması nedeni ile alınan güvenlik riskleri veya yüksek maliyetli güvenlik yatırımları

    • Aynı verinin farklı silolarda farklı şekillerde çoğaltılması

    • Veri varlıklarına yönelik standart tanım ve anlayışın olmaması

    • Silolaşmış ve eşleştirilemeyen veri varlıkları

    • Veri yaşam döngüsünün izinin sürülmemesi

    • Dağıtık ve yönetilmeyen verinin doğurduğu riskler

    • Bilinmeyen ve kullanıma alınmayan veri varlıkları / veri yetkinlikleri

    • Veri gizliliğine yönelik düzenlemelerin getirdiği yaptırımlara ve regülasyonlara uyum ( Dama DMBOOK, COBIT 5 Information Enabler, COBIT 4.1 PO2 Define the Information Architecture, COBIT 4.1 DS5.11 Exchange of Sensitive Data, COBIT 4.1 DS11 Manage Data

    • Veriden değer yaratma sürecinde verinin hazırlanması için harcanan sürenin maliyeti

    • Veriye yönelik inisiyatiflerde stratejik bakış açısı eksikliği

    • Dijitalleşme ve rekabet gücü

    • İş zekası platformlarında yaşanan veri güvenliği riskleri ve yüksek operasyon maliyetleri

    • Büyük Veri, IOT ve AI yatırımlarının veri karmaşıklığı, kalitesizliği nedenleri ile hedeflenen kazanımları sağlamaması

Veri Yönetişim Eğitimi Amacı

    • Kurumunuzun veri yönetişim politikasını bir program ile işletebilmenizi sağlayacak temel yetkinlikleri sizlere aktarabilmektir.

Kimler katılmalıdır

    • BT Yöneticileri

    • Data & Analytic Platformlardan sorumlu BT Yöneticileri

    • BT Yazılım Geliştirme Uzman ve Yöneticileri

    • BT Ürün Yönetimi Uzman ve Yönetici

    • Veri Yönetişim Uzman ve Yönetici

    • BT Kurumsal Mimari Uzman ve Yönetici

    • DWH Yapıları Uzman ve Yönetici

    • BI Platformları Uzman ve Yönetici

    • DataOps alanında kendini geliştirmek isteyen BT Uzmanları

Gereksinimler

    • Veri ve ilişkisel veri tabanı konseptleriyle ilgili genel seviyede bilgi sahibi olmak

    • Büyük veri yapıları ile ilgili genel seviyede bilgi sahibi olmak

    • İş Zekası Platformları ile ilgili genel seviyede bilgi sahibi olmak

    • Veri ambarı yapıları ile ilgili genel seviyede bilgi sahibi olmak

    • Uzak masaüstü bağlantısı sağlayabilecek bir bilgisayar

Öğrenilecekler

    • Veri yönetişimi nedir?

    • Veri yönetişimi bileşenleri nelerdir?

    • Dama DMBOOK ve COBIT iyi pratikleri içinde Veri Yönetişim kavramları, nasıl işlenmiştir?

    • Veri yönetişiminin entegre olması gereken diğer kurum yapıları nelerdir?

    • Veri Yönetişim programı nedir ? Kapsam nasıl belirlenir?

    • Veri Yönetişim mevcut durum analizi nasıl yapılır?

    • Veri Yönetişim politika, prosedürler, akışlar, kontrol aktiviteleri nasıl hazırlanmalıdır?

    • Veri Yönetişim Organizasyonu nasıl yapılmalıdır?

    • Veri sözlüğü nedir?

    • Veri sözlüğü yapısı nasıl tasarlanır?

    • Veri kritikliği nedir? bileşenleri nelerdir?

    • Veri etiketleme nedir? Nasıl yapılmalıdır?

    • Veri Yönetişimi temel prosedüleri otomasyon ürünleri nelerdir? (süreçleri garanti altına alma)

    • Veri Yönetişim Programı araçları teknik şartnameleri maddeleri nelerdir?

    • Veri Yönetişimi Programı temel yol haritası nasıl hazırlanmalıdır?

    • Kurumun mevcut verilerinin programa dahil edilmesi nasıl planlanmalıdır?

    • Program başarı metrikleri nasıl belirlenmelidir? ve ölçülmelidir?

    • Program lansmanı nasıl planlanmalıdır?

    • Program süreklilik esasları nelerdir?

Veri Yönetişimi Eğitimi 1. Gün
Hedef

    • Veri yönetişimi nedir?

    • Dama DMBOOK ve COBIT iyi pratikleri içinde Veri Yönetişim kavramları, nasıl işlenmiştir?

    • Veri yönetişiminin entegre olması gereken diğer kurum yapıları nelerdir?

    • Veri Yönetişim programı nedir ? Kapsam nasıl belirlenir?

    • Veri Yönetişim mevcut durum analizi nasıl yapılır?

İçerik

    • Veri yönetişimi kavramı, tarihçe ve bileşenler

    • İyi pratikler ve regülasyonlar (yasal düzenlemeler, sektörel düzenlemeler, rekabet)

    • Kurum bilgi güvenliği politikası, değişiklik yönetimi yapısı, konfigürasyon yönetimi, teftiş/denetleme kurulu yapısı, IK yönetimi

    • Kurumda Veri Yönetişiminin program olarak ele alınması, kapsamın belirlenmesi

    • Mevcut durum analizi yapılması

Veri Yönetişimi Eğitimi 2. Gün
Hedef

    • Veri Yönetişim Organizasyonu nasıl yapılmalıdır? Veri Sahipliği?

    • Veri sözlüğü nedir?

    • Veri sözlüğü yapısı nasıl tasarlanır?

    • Veri kritikliği nedir? bileşenleri nelerdir?

    • Veri etiketleme nedir? Nasıl yapılmalıdır?

İçerik

    • Veri kritikliği ve etiketleme yapısı

    • Veri yaşam döngüsü

    • Domain (Veri Alanı) kavramı

    • Master Data (Ana Veri) ve Referans Data kavramları

    • Veri sahipliği kavramı, iş birimleri veri etiketleme aktivitesi

    • Kabul edilebilir kullanım alanları tablosunun hazırlanması

    • Veri Değerleme tablosunun hazırlanması

    • Veri yönetişim organizasyonu

    • Politika ve süreçler

Veri Yönetişimi Eğitimi 3. Gün
Hedef

    • Veri Yönetişim politika, prosedürler, akışlar, kontrol aktiviteleri nasıl hazırlanmalıdır?

İçerik

    • Politika, süreçler, akışlar ve kontrol aktiviteleri

    • RACI tabloları, bu tablolardaki roller

    • Birimler arası SLA ve OLA yapıları

    • BI Governance kavramının anlatılması

    • BI içinde yer alan self servis raporlama , EDA (Expolonatary Data Analytics) kavramının ve yönetiminin anlatılması

Veri Yönetişimi Eğitimi 4. Gün
Hedef

    • Veri Yönetişimi temel prosedüleri otomasyon ürünleri nelerdir? (süreçleri garanti altına alma)

    • Veri Yönetişim Programı araçları teknik şartnameleri maddeleri nelerdir?

    • Veri Yönetişimi Programı temel yol haritası nasıl hazırlanmalıdır?

    • Kurumun mevcut verilerinin programa dahil edilmesi nasıl planlanmalıdır?

    • Program başarı metrikleri nasıl belirlenmelidir? ve ölçülmelidir?

    • Program lansmanı nasıl planlanmalıdır?

    • Program süreklilik esasları nelerdir?

İçerik

    • Süreçlerin garanti altına alınması

    • DG programı yol haritası hazırlama ve eğitimler

    • DG başarı metrikleri

    • T-1 ve T0 da yapılacak işlerin planlanması

    • Gözden geçirme ve denetim süreçlerinin hazırlanması

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.