CISA (Certified Information Systems Auditor) Eğitimi (5 Gün)

Alanında uzman eğitmlerle CISA eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

Bu eğitim Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA) sınavı hazırlığı için geliştirilmiştir. CISA sınavı öncesi öğrenilmesi gereken tüm konular eğitim kapsamında işlenmektedir. Bu konular Bilgi sistemleri denetim süreci, BT yönetişimi, BT hizmet sağlama ve destek, bilgi varlıklarının korunması konularından oluşmaktadır. Her konunun sonunda en az 40 adet örnek CISA sorusu çözülecektir

Kimler Katılmalıdır?

Bilgi Sistemleri ile ilgili mesleki bilgisini arttırmayı hedefleyen veya ileri dönemlerde CISA sınavına girmeyi şimdiden planlayan kişiler.

Eğitim İçeriği

• Bölüm 1 - Bilgi Sistemleri Denetim Süreci

        o Denetim sürecine giriş

        o ISACA’nın BT denetimi standartları ve kılavuzları

        o Risk Analizi

        o İç Kontroller

        o BT denetiminin gerçekleştirilmesi

        o BT denetiminin tarihsel gelişimi

        o Bölüm 1 ile ilgili CISA sınavı hazırlık sorularının çözülmesi

• Bölüm 2 - BT yönetişimi

        o BT yönetişimine giriş

        o Kurumsal yönetişim

        o BT yönetişimi

        o Yönetim kurulu için BT izleme de güvence uygulamaları

        o Bilgi Teknolojileri stratejisi

        o Olgunluk ve süreç iyileştirme metodolojileri

        o BT yatırım ve tahsis uygulamaları

        o Politikalar ve prosedürler

        o Risk yönetimi

        o Bilgi Sistemleri yönetim uygulamaları

        o Bilgi Sistemleri organizasyonu yapısı ve sorumluluklar

        o Bilgi Sistemleri yapısının ve uygulamalarının denetimi

        o Bölüm 2 ile ilgili CISA sınavı hazırlık sorularının çözülmesi

• Bölüm 3- Sistem ve Altyapı Yaşam Döngüsü

        o Yaşam döngüsü hakkında genel bilgilendirme

        o Portfolyo/program yönetimi

        o Proje yönetim yapısı

        o Proje yönetim uygulamaları

        o İş uygulamaları geliştirme

        o İş uygulama sistemleri

        o Alternatif geliştirme metotları

        o Altyapı geliştirme ve edinimi ile ilgili uygulamalar

        o Bilgi sistemleri bakım uygulamaları

        o Sistem geliştirme araçları ve üretkenlik konusu

        o Süreç iyileştirme uygulamaları

        o Uygulama kontrolleri

        o Uygulama kontrollerinin denetimi

        o Sistem geliştirme, edinme ve yönetiminin denetimi

        o Bölüm 3 ile ilgili CISA sınavı hazırlık sorularının çözülmesi

• Bölüm 4 - BT Hizmet Sağlama ve Destek

        o Bilgi Sistemleri operasyonları

        o Bilgi sistemleri donanımları

        o Bilgi sistemleri altyapı ve yazılımı

        o Bilgi sistemleri ağ altyapısı

        o Altyapı ve operasyonların denetimi

        o Bölüm 4 ile ilgili CISA sınavı hazırlık sorularının çözülmesi

• Bölüm 5 - Bilgi varlıklarının korunması

        o Bilgi güvenliği yönetiminin önemi ve bileşenleri

        o Mantıksal erişim kavramları ve teknikleri

        o Ağ altyapı güvenliği konuları

        o Bilgi güvenliği yönetim çerçevesinin denetimi

        o Ağ altyapı güvenliğinin denetimi

        o Çevresel kontroller

        o Fiziksel erişim kontrolleri

        o Mobil işleme ile ilgili güvenlik konuları

        o Bölüm 5 ile ilgili CISA sınavı hazırlık sorularının çözülmesi

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.