COBIT Foundation Eğitimi (Tercihinize göre 4.1, 5.0 veya 2019)

Alanında uzman eğitmenlerle COBIT Foundation eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

COBIT (The Control Objectives for Information and Related Technology) bilgi teknolojileri yönetimi için ISACA (Information Systems Audit and Control Association) ve IT Governance Institute (ITGI) tarafından 1996 yılında oluşturulmuş olan en iyi uygulamalar dizisidir. COBIT, yöneticilere, denetçilere ve BT kullanıcılarına genel kabul görmüş önlemler göstergeler, süreçler ve en iyi uygulamalar sağlayarak bilgi teknolojilerinin faydalarını maksimize ederek BT Yönetişimi ve kontrollerin kuruluşlarda geliştirilmesinde yardımcı olur.

COBIT Eğitimi aşağıdakileri içermektedir;

• BT kontrol çerçevesi ihtiyacı ve COBIT’in yaklaşımı

• Pratik örneklerle COBIT çerçevesinin unsurları

• BT Yönetişim sorunları ve etkin bt yönetişimi konusunu COBIT NASIL ele alır?

• COBIT çerçevesinin bileşenleri

• COBIT’in pratikte uygulanması

Kimler Katılmalıdır?

BT Denetçileri, Kalite Yöneticileri, BT Destek Personeli, BT Danışmanları, BT Proses Danışmanları, Önemli Kurumsal Kullanıcılar, Kalite Danışmanları, BT Servis Sağlayıcıları.

Eğitim İçeriği

• COBIT’e giriş

    o Kontrol hedeflerinden BT Yönetişimine COBIT’in konumlandırılması

    o Yönetişim kavramları ve BT sorunlarının ele alınmasında COBIT’in sağlayabileceği faydalar

    o Kontrol ve kontrol çerçevesi ihtiyacı

        * İş riski nedir?

        * İş hedeflerine ulaşmak

        * Kontrol nedir, Kontrolün tanımlanması

        * BT Süreçleri nasıl kontrol edilir ve yönetilir?

        * BT Yönetişimi ve kontrolünü desteklemek için COBIT’in yararları

• COBIT5 Prensipleri

    o Prensip 1: Paydaşların İhtiyaçlarını Karşılamak

    o Prensip 2: Kurumu Tamamen Kapsamak

    o Prensip 3: Tek ve Entegre Bir Çerçeve Oluşturmak

    o Prensip 4: Bütünsel Bir Yaklaşım Oluşturmak

        * Prensipler, Politikalar ve Çerçeveler

        * Süreçler

        * Kurumsal Yapılar

        * Kültür, Etik ve Davranış

        * Bilgi

        * Servis, Altyapı ve Uygulamalar

        * Kişiler, Beceriler ve Yetkinlikler

    o Prensip 5: Yönetişimi Yönetimden Ayırmak

• COBIT 5 Alanlarına Bakış

    o Değerlendirme, Yönlendirme ve İzleme (EDM)

    o Uyum, Planlama ve Organizasyon (APO)

    o Tasarım, Tedarik ve Uygulama (BAI)

    o Hizmet Sunumu, Service ve Destek (DSSİ)

    o İzleme, Derecelendirme ve Değerlendirme (MEA)

• COBIT 5 Uygulama Rehberi

    o COBIT yönetişim prensiplerinin tasarımı

    o COBIT çerçevesinin uygulanması

    o COBIT süreçlerinin tasarımı

• COBIT Uygulama Araçları

• COBIT ve Diğer Standartlar ve Çerçeveler Arasındaki İlişkiler

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.