İş Sürekliliği Stratejileri Belirleme Eğitimi (1 Gün, Uygulamalı)

İş Sürekliliği Stratejilerinizi oluşturmanıza yardım ediyoruz.

Eğitim İçeriği

İş sürekliliği stratejilerini belirleme çalışması, iş etki analizinde belirlenen ve yönetim tarafından onaylanmış süreklilik ihtiyaçlarının işletmenizde nasıl uygulanacağının belirlenmesini içermektedir. İş etki analizinde belirlenmiş hedeflenen kurtarma sürelerinin gerçekleştirilebilmesi için amaca uygun, önceden tanımlı ve dokümante edilmiş olay tepki yapısına ihtiyaç vardır. Her bir kritik iş sürecinin hedeflenen kurtarma süresi içerisinde nasıl ayağa kaldırılacağı detaylı olarak belirlenmeli, alınması gereken aksiyonlar çıkarılmalı ve olay tepki yapısı dokümante edilmelidir.

Kimler katılmalıdır?

Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması yürütecek profesyoneller, kurumlarında risk yönetimi alanında çalışan yöneticiler veya uzmanlar,  iş sürekliliği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yöneticileri, bilgi güvenliği yöneticileri, iş sürekliliği ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneticiler, iş sürekliliği uzmanları.

Eğitim İçeriği

• İş Sürekliliği ve ISO22301

    o İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönetimi nedir?

    o Organizasyona ne kazandırır?

    o İş sürekliliği yönetiminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar

    o İş sürekliliği yönetimi temel parçalarının tanıtımı

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Strateji Geliştirme Çalışmaları

    o İş sürekliliği yönetim stratejilerinin tanıtımı

    o Strateji seçeneklerinin belirlenmesi ve karar verilmesi

        * İnsan kaynağı stratejileri ve örnekleri

        * Yerleşke stratejileri ve örnekleri

        * Teknoloji stratejileri ve örnekleri

        * Ana merkez içerisinde süreklilik

        * Felaketten kurtarma merkezi seçenekleri

        * Bilgi stratejileri ve örnekleri

        * Felaketten kurtarma merkezi veri taşıma yöntemleri

        * Tedarikçiler stratejileri ve örnekleri

        * Paydaşlar stratejileri ve örnekleri

        * Haberleşme stratejileri ve örnekleri

    o İş sürekliliği stratejileri ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.