İş Sürekliliği Tatbikat Yönetimi (1 Gün, Uygulamalı)

Alanında uzman eğitmenlerle tatbikat yönetimi eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

İş sürekliliği yönetimi kapsamında hazırlanmış planların etkinliğini ölçmek ve işletmenizin gerçek felaket durumları için hazır olmasını sağlamak için etkin bir tatbikat yönetimi süreci kurulmalı ve işletilmelidir. Eğitimde iş sürekliliği tatbikatlarının iş sürekliliği yönetimi içerisindeki yeri aktarılarak, daha sonra tatbikat öncesi, sırası ve sonrası faaliyetleri örnekler ile açıklanacaktır. Tatbikatların en önemli parçası olan hazırlık aşaması için örnek bir firma üzerinden tatbikat planlaması gerçekleştirilecektir. Bu eğitim ISO 22301 standardı referans alınarak hazırlanmıştır.

Kimler katılmalıdır?

Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması yürütecek profesyoneller, kurumlarında risk yönetimi alanında çalışan yöneticiler veya uzmanlar,  iş sürekliliği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yöneticileri, bilgi güvenliği yöneticileri, iş sürekliliği ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneticiler, iş sürekliliği uzmanları.

Eğitim İçeriği

• İş Sürekliliği ve ISO22301

    o İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönetimi nedir?

    o Organizasyona ne kazandırır?

    o İş sürekliliği yönetiminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar

    o İş sürekliliği yönetimi temel parçalarının tanıtımı

• İş sürekliliği Tatbikat ve Testleri

    o İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri

    o İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri

    o Tatbikat programı hazırlama ve içeriğinde bulunması gerekenler

    o Kapsam belirleme

        * Tatbikat amaçları

        * Tatbikat türü

        * Katılımcılar ve katılımcıların görev ve sorumlulukları

        * Tatbikat ile ilgili kabullenmeler ve kısıtlar

    o Tatbikat süreci tasarımı ve uygulanması

    o Tatbikatın hazırlığı

        * Geçmiş tatbikat planlarının ve sonuçlarının gözden geçirilmesi

        * Tatbikat stratejisinin geliştirilmesi

        * Tatbikatın zamanı

        * Tatbikat senaryosu

        * Değerlendirme kriterleri

        * Tatbikat bütçesi

        * Tatbikat ortamının hazırlanması

        * Tatbikat takviminin belirlenmesi

        * Tatbikat risklerinin belirlenmesi

        * Tatbikat lojistiğinin belirlenmesi

        * Tatbikat planının hazırlanması ve onayı

    o Tatbikat gerçekleme ve ölçümler

        * Tatbikat öncesi son hazırlıklari

        * Tatbikatın gerçekleştirilmesi

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.