İş Sürekliliğinde İş Etki Analizi Yöntemleri ve Uygulamaları (1 Gün, Uygulamalı)

Alanında uzman eğitmenlerle iş-etki analizi eğitimi veriyoruz

Eğitim İçeriği

İş sürekliliği, bir işletmenin ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir.  İş sürekliliğinin en önemli parçası işletmenin sürekliliğini sağlaması gereken anahtar ürün ve servislerinin belirlenmesi, bu ürün ve servisleri sürdürebilmek için gerekli süreç ve kaynaklarda meydana gelecek kesintilerin etkilerinin analiz edilmesi ve hedeflenen kurtarma sürelerinin belirlenmesidir.

İş etki analizi, tüm planlama çalışmalarına girdi sağladığı için doğru gerçekleştirilmeli ve her zaman güncel tutulmalıdır. Acil durumlarda beklenen faydanın elde edilmesi ancak ve ancak doğru tekniklerin uygulanması ile mümkündür. Bu eğitimde yaygın olarak kullanılan iş etki analizi teknikleri avantaj ve dezavantajları ile katılımcılaratanıtılacak ve örnek firma üzerinden iş etki analizi uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu eğitim ISO 22301 standardı referans alınarak hazırlanmıştır.

Kimler katılmalıdır?

Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması yürütecek profesyoneller, kurumlarında risk yönetimi alanında çalışan yöneticiler veya uzmanlar,  iş sürekliliği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yöneticileri, bilgi güvenliği yöneticileri, iş sürekliliği ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneticiler, iş sürekliliği uzmanları.

Eğitim İçeriği

• İş Sürekliliği ve ISO22301

    o İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönetimi nedir?

    o Organizasyona ne kazandırır?

    o İş sürekliliği yönetiminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar

    o İş sürekliliği yönetimi temel parçalarının tanıtımı

• İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar

    o İş etki analizi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri neresidir

    o Temel kavramlar

        * RTO, RPO, MTPoD (MAO) kavramları

        * Risk yönetimi ve İş Etki Analizi arasındaki ilişki

        * İş etki analizi metodolojileri ve farklı yaklaşımlara örnekler

        * Eğitmen tarafından uygulanmış iş etki analizi metodolojilerinin tanıtımı, yaşanan zorluklar, farklı metodolojilerin iyi ve kötü yanları, tecrübe paylaşımı.

    o İş Etki Analizi (İEA) süreci

        * İEA amaçlarının, kapsamın ve kabullenmelerinin belirlenmesi

        * İEA sürecinin rol ve sorumlulukları

        * İş etki analizi metodolojileri ve farklı yaklaşımlara örnekler

        * Organizasyonun anahtar ürün ve servislerinin belirlenmesi

        * Anahtar ürün ve servisleri destekleyen faaliyetlerin belirlenmesi

        * Faaliyetlerde yaşanabilecek kesintilerin etkilerinin belirlenmesi

        * İş süreçlerini destekleyen kaynakların (BT veya değil) belirlenmesi

        * Kritik faaliyetleri destekleyen tedarikçilerin belirlenmesi

        * Kaynak seviyesinde RTO ve RPO değerlerinin belirlenmesi

        * İş sürekliliği planlamasında kullanılacak bilgilerin toplanması

        * İş etki analizi yaşam döngüsü

        * İş etki analizi çıktılarının iş sürekliliği planlamasında kullanımı

    o İş etki analizi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş etki analizi sürecinin özeti.

    o İş Etki Analizi Uygulaması

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.