ISO20000 BT Hizmet Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi (2 Gün)

Alanında uzman eğitmenlerle BT Hizmet Yönetimi İç Denetçi eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

Katılımcılar eğitimi başarıyla tamamladıklarında BT Hizmet Yönetim Sisteminin ISO 20000 standardına uygunluğunu denetleyebilir hale geleceklerdir. Ayrıca Hizmet Yönetim Sistemi temel kavramlarını, ISO 20000 standartlarını, uygunsuzluk türlerini, tetkik türlerini, raporlama yöntemlerini ve temel dokümantasyon gereksinimlerini öğreneceklerdir.

Kimler katılmalıdır?

ISO 20000 BT Hizmet Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak olan ve ya uygulayan kuruluşlarda tetkik işlerini düzenleyen yöneticiler, BT Hizmet Yönetim Sistemini denetleme sorumluluğu verilmiş kişiler, denetçi adayları ve iç denetçi kariyeri yapmak isteyen kişiler.

Eğitim İçeriği

• Bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemine giriş

• ISO 20000 BT Hizmet Yönetim Sistemi standardının tanıtımı

• Yönetim sistemi döngüsü PUKÖ

        o Hizmet Yönetim Sisteminin kurulması (Planla)

        o Hizmet Yönetim Sisteminin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi (Uygula)

        o Hizmet Yönetim Sisteminin izlenmesi ve gözden geçirilmesi (Kontrol et)

        o Hizmet Yönetim Sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi (Önlem al)

• BT Hizmet Yönetim Sistemi süreçlerinin tanıtımı

        o Konfigürasyon yönetimi

        o Değişiklik yönetimi

        o Sürüm ve yayılma yönetimi

        o Olay ve hizmet isteği yönetimi

        o Problem yönetimi

        o Kapasite yönetimi

        o Bilgi güvenliği yönetimi

        o Hizmet seviyesi yönetimi

        o Hizmetin rapor edilmesi

        o Hizmetin sürekliliğinin ve erişebilirliğinin yönetimi

        o Hizmetlerin bütçelenmesi ve muhasebesi

        o İş ilişkisi yönetimi

        o Tedarikçi yönetimi

• Denetime giriş, Tipik denetim faaliyetleri

• Denetim terimleri, Denetim türleri

• Proses denetimi ve ISO 19011:2002’ye genel bakış

• Denetim programının planı ve yönetilmesi

• Denetim faaliyetleri

• İç denetimin amacı, süreci ve programı

• İç denetim programının işletimi

• Belgelendirme denetimi

• Uygunsuzluk türleri

• Denetim süreci hakkında bilgilendirme

• ISO 20000 İç denetiminin başlatılması

• ISO 20000 İç denetçilerinde gerekli olan özellikler ve yeterlilikler

• Doküman gözden geçirme

• Çalışma dokümanlarının hazırlanması

• Saha faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

• Açılış toplantısı

• Denetim bilgisinin toplanması ve doğrulanması

• Denetim teknikleri

• Mülakat ve denetim teknikleri çalışması

• Denetim sonuçlarının hazırlanması

• Denetim bulgularının oluşturulması

• Denetim raporunun yazılması

• Kapanış toplantısı

• Denetim takibinin yapılması

• Örnek bir firma için BT Hizmet Yönetim Sistemi iç denetim uygulaması

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.