İş Sürekliliği Eğitimi

Alanında uzman eğitmenlerimiz ile iş sürekliliği eğitimis sağlıyoruz.

Eğitim İçeriği

İş sürekliliği, bir işletmenin ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir.  İşletmenin iş süreçlerinin ne kadar kesintiye tahammül edebildiği ve süreçleri ön görülen süre içerisinde tekrar çalışır hale getirmek için neler yapılması gerektiği iş sürekliliği çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.
Bu eğitimde iş sürekliliğinin önemi, işletmeye sağlayacağı faydalar ve bir işletmenin ISO22301 standardına uygun yönetim sistemi kurması için gerekli temel bilgiler ve kavramlar işlenecektir.

Kimler katılmalıdır?

Kurumlarında iş sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, iş sürekliliği çalışması yürütecek profesyoneller, iş sürekliliği çalışmalarında bulunacak kurum personeli, kurumlarında risk yönetimi alanında çalışan yöneticiler veya uzmanlar,  iş sürekliliği konusunda kariyer planlayan uzmanlar, IT Risk yöneticileri, bilgi güvenliği yöneticileri, iş sürekliliği ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneticiler, iş sürekliliği uzmanları.

Eğitim İçeriği

• İş Sürekliliği ve ISO22301

        o İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönetimi nedir?

        o Organizasyona ne kazandırır?

        o İş sürekliliği yönetiminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar

        o İş sürekliliği yönetimi temel parçalarının tanıtımı

• Planlama Aşaması - Organizasyonun İçeriği

        o Organizasyonu ve içeriğini anlamak (iç ve dış konular)

        o İlgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak

        o Yönetim Sisteminin kapsamını belirleme

        o İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

• Planlama Aşaması – Liderlik

        o Üst yönetim taahhüdü

        o Üst yönetim sorumlulukları

        o İş sürekliliği politikası ve politika örneği

        o Sorumlulukların atanması

• Planlama Aşaması – Planlama

        o Risk ve fırsatlar için aksiyonları belirleme

        o İş Sürekliliği hedefleri

• Planlama Aşaması – Destek

        o Kaynaklar yetkinlikler farkındalık

        o Eğitim planı ve yıllık eğitim planı örneği

        o Eğitim sonrası faaliyetler

        o Dokümantasyon genel bakış

• Uygulama Aşaması – Operasyon - İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar

        o İş etki analizi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri neresidir?

        o RTO, RPO, MTPoD (MAO) kavramları

        o Risk yönetimi ve İş Etki Analizi arasındaki ilişki

        o İş Etki Analizi (İEA) süreci

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş Sürekliliğinde Risk Yönetimi

        o İş sürekliliği risk yönetimi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri

        o Risk kavramları

        o İş sürekliliği risk yönetiminde dikkat edilecek hususlar

        o İş Sürekliliği risk yönetimi

        o Sonuçlar nerede kullanılacak?

        o İş sürekliliği risk yönetimi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve risk yönetimi çalışmalarının özeti.

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Strateji Geliştirme Çalışmaları

        o İş sürekliliği yönetim stratejilerinin tanıtımı

        o Strateji seçeneklerinin belirlenmesi ve karar verilmesi

        o İş sürekliliği stratejileri ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Planları ve Prosedürleri

        o Olay yönetim sürecinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi

        o Olay tepki yapısının oluşturulması

        o Olay yönetim planlarının tanıtımı ve içeriği

        o Olay yönetim planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve denetlenmesi.

        o İş sürekliliği planları

        o İş sürekliliği planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği planlarının denetimi.

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Tatbikat ve Testleri

        o İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri

        o İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri

        o Tatbikat programı hazırlama ve içeriğinde bulunması gerekenler

        o Kapsam belirleme

        o Tatbikat süreci tasarımı ve uygulanması

        o Tatbikatın hazırlığı

        o Tatbikat gerçekleme ve ölçümler

        o Tatbikat sonrası değerlendirmeler

        o İş sürekliliği tatbikatları ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği tatbikatlarının denetlenmesi

• Kontrol Et Aşaması – Performans ve Değerlendirme

        o İzleme, Ölçme, analiz ve değerlendirme

        o İç denetim

        o Yönetim gözden geçirmesi

        o Tedarikçi değerlendirmeleri

• Önlem Al Aşaması – İyileştirme

        o Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

        o Sürekli İyileştirme

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.