ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi İç Denetçi / Tetkikçi Eğitimi (2 Gün)

Alanında uzman eğitmenlerle İSYS İç Denetçi eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

Eğitimi başarıyla tamamladıklarında katılımcılar İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin ISO 22301 standardına uygunluğunu denetleyebilir hale geleceklerdir.
Ayrıca iş sürekliliği temel kavramlarını, ISO 22300 standartlarını, uygunsuzluk türlerini, tetkik türlerini, raporlama yöntemlerini ve İş sürekliliği dokümantasyon gereksinimlerini öğreneceklerdir.

Kimler katılmalıdır?

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan kuruluşlarda tetkik işlerini düzenleyen yöneticiler, İSYS’yi denetleme sorumluluğu verilmiş kişiler, denetçi adayları ve iç denetçi kariyeri yapmak isteyen kişiler.

Eğitim İçeriği

• İş Sürekliliği ve ISO22301

        o İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönetimi nedir?

        o Organizasyona ne kazandırır?

        o İş sürekliliği yönetiminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar

        o İş sürekliliği yönetimi temel parçalarının tanıtımı

• Planlama Aşaması - Organizasyonun İçeriği

        o Organizasyonu ve içeriğini anlamak (iç ve dış konular)

        o İlgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak

        o Yönetim Sisteminin kapsamını belirleme

        o İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

• Planlama Aşaması – Liderlik

        o Üst yönetim taahhüdü

        o Üst yönetim sorumlulukları

        o İş sürekliliği politikası ve politika örneği

        o Sorumlulukların atanması

• Planlama Aşaması – Planlama

        o Risk ve fırsatlar için aksiyonları belirleme

        o İş Sürekliliği hedefleri

• Planlama Aşaması – Destek

        o Kaynaklar yetkinlikler farkındalık

        o Eğitim planı ve yıllık eğitim planı örneği

        o Eğitim sonrası faaliyetler

        o Dokümantasyon genel bakış

• Uygulama Aşaması – Operasyon - İş Etki Analizi Kavramlar, Teknikler ve Uygulamalar

        o İş etki analizi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri neresidir?

        o RTO, RPO, MTPoD (MAO) kavramları

        o Risk yönetimi ve İş Etki Analizi arasındaki ilişki

        o İş Etki Analizi (İEA) süreci

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş Sürekliliğinde Risk Yönetimi

        o İş sürekliliği risk yönetimi nedir ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri

        o Risk kavramları

        o İş sürekliliği risk yönetiminde dikkat edilecek hususlar

        o İş Sürekliliği risk yönetimi

        o Sonuçlar nerede kullanılacak?

        o İş sürekliliği risk yönetimi ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve risk yönetimi çalışmalarının özeti.

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Strateji Geliştirme Çalışmaları

        o İş sürekliliği yönetim stratejilerinin tanıtımı

        o Strateji seçeneklerinin belirlenmesi ve karar verilmesi

        o İş sürekliliği stratejileri ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Planları ve Prosedürleri

        o Olay yönetim sürecinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi

        o Olay tepki yapısının oluşturulması

        o Olay yönetim planlarının tanıtımı ve içeriği

        o Olay yönetim planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve denetlenmesi.

        o İş sürekliliği planları

        o İş sürekliliği planı ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği planlarının denetimi.

• Uygulama Aşaması – Operasyon – İş sürekliliği Tatbikat ve Testleri

        o İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri

        o İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri

        o Tatbikat programı hazırlama ve içeriğinde bulunması gerekenler

        o Kapsam belirleme

        o Tatbikat süreci tasarımı ve uygulanması

        o Tatbikatın hazırlığı

        o Tatbikat gerçekleme ve ölçümler

        o Tatbikat sonrası değerlendirmeler

        o İş sürekliliği tatbikatları ile ilgili ISO22301 şartlarının açıklanması ve iş sürekliliği tatbikatlarının denetlenmesi

• Kontrol Et Aşaması – Performans ve Değerlendirme

        o İzleme, Ölçme, analiz ve değerlendirme

        o İç denetim

        o Yönetim gözden geçirmesi

        o Tedarikçi değerlendirmeleri

• Önlem Al Aşaması – İyileştirme

        o Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

        o Sürekli İyileştirme

• Denetim Sürecine Giriş

        o Tipik denetim faaliyetleri

        o Denetim terimleri

        o Denetim türleri

        o Proses denetimi ve ISO 19011:2002’ye genel bakış

        o Denetim programının yönetilmesi

        o Denetim programının planlanması

        o Denetim faaliyetleri

• İç Denetimler

        o İç denetimin amacı

        o İç denetim süreci ve programı

        o İç denetim programının işletimi

        o Uygunsuzluk türleri

        o Denetim süreci hakkında bilgilendirme

• Tedarikçi değerlendirmeleri

        o İş sürekliliği çalışmaları değerlendirilecek tedarikçilerin (üretici ve/veya hizmet sağlayıcıların) belirlenmesi

        o Değerlendirme teknikleri

        o Değerlendirme sonuçlarının gözden geçirilerek iyileştirme adımlarının belirlenmesi

        o Üretici ve hizmet sağlayıcı değerlendirme programının hazırlanması ve işletimi

• Denetim Süreci

        o İş sürekliliği denetiminin başlatılması

        o İş sürekliliği denetçilerinde gerekli olan özellikler ve yeterlilikler

        o Doküman gözden geçirme

        o Denetimin planlanması

        o Çalışma dokümanlarının hazırlanması

        o Saha faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

        o Açılış toplantısı

        o Denetim bilgisinin toplanması ve doğrulanması

        o Denetim teknikleri

        o Mülakat ve denetim teknikleri çalışması

        o Denetim sonuçlarının hazırlanması

        o Denetim bulgularının oluşturulması

        o Denetim raporunun yazılması

        o Kapanış toplantısı

        o Denetim takibinin yapılması

• İç Denetim Uygulaması

        o Örnek bir firma ile ilgili iç denetimin gerçekleştirilmesi

        o Uygunsuzluklar ile ilgili alıştırmalar

        o Uygunsuzluk yazma uygulaması

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.