ISO27031-BS25777 Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği Eğitimi (3 Gün)

Alanında uzman eğitmenlerle BT Servis Sürekliliği eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

BT sürekliliği, bir işletmenin BT hizmetlerinin önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürekliliğinin sağlanması için organizasyonun olay ve kesintilere karşı tepki ve müdahale planlama yapabilme yetkinliğidir. İşletmenin BT hizmetlerinin ne kadar kesintiye tahammül edebildiği ve bu hizmetlerin ön görülen süre içerisinde tekrar çalışır hale getirmek için neler yapılması gerektiği BT sürekliliği çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu eğitimde bir işletmenin BS 25777 standardına uygun BT Sürekliliği Yönetimini gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm bilgiler ve kavramlar sunulacaktır.

Kimler katılmalıdır?

Kurumlarında BT sürekliliği çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, BT sürekliliği çalışması yürütecek profesyoneller, IT Risk yöneticileri, bilgi güvenliği yöneticileri, iş sürekliliği ekiplerinde yer alan orta ve üst seviye yöneticiler, BT Uzmanları.

Eğitim İçeriği

• İş Sürekliliği ve BS 25777

        o İş sürekliliği nedir? İş Sürekliliği Yönetimi nedir?

        o BT Süreklilik yönetimi

        o İş sürekliliği yönetiminde yaygın kullanılan standartlar ve en iyi uygulamalar

        o BT sürekliliği yönetimi temel adımları tanıtımı

• BT Sürekliliği Program yönetimi

        o BT Süreklilik yönetiminin kurulması

        o BT Süreklilik yönetimi kapsamı

        o BT Süreklilik politikası

        o Kaynakların sağlanması

        o BT süreklilik yönetiminin organizasyon kültürüne entegrasyonu

        o Farkındalığın arttırılması

        o BT personel yetkinliği

        o BT süreklilik yönetimi dokümantasyonu ve kayıtlar

        o BT süreklilik yönetiminin izlenmesi ve gözden geçirilmesi

        o Düzeltici ve önleyici faaliyetler

        o Sürekli iyileştirme

• İş sürekliliği için BT gereksinimlerinin anlaşılması

        o Kritik BT hizmetleri

        o BT süreklilik yetkinliği ile iş sürekliliği gereksinimleri arasındaki farkın belirlenmesi

        o Yönetim Onayı

• BT süreklilik stratejileri

        o BT süreklilik seçenekleri

        o Yetkinlikler ve bilgi birikimi

        o Tesisler

        o Teknoloji

        o Bilgi

        o Tedarikçiler

        o Yönetim onayı

• BT stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması

        o BT Olay müdahale

        o BT sürekliliği planlaması

• Test ve tatbikatlar

        o Tatbikat programı

        o Tatbikat kapsamı

        o Planlama

        o Tatbikat yönetimi

        o Gözden geçirme raporlama ve izleme

• BT sürekliliğinin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi

        o Değişikliklerin izlenmesi

        o Kayıtların kontrolü

        o Dokümantasyonun kontrolü

        o BT süreklilik yönetiminin gözden geçirilmesi

        o İyileştirmeler

        o Düzeltici ve önleyici faaliyetler

        o BT süreklilik yönetimi kilometre taşları

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.