ISO31000 Standardı Temelinde Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

Alanında uzman eğitmenlerle kurumsal risk yönetimi eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

İşletmelerin varlığı boyunca oluşturdukları stratejiler, aldıkları kararlar, yönettikleri süreçler, operasyonlar ve projeler dahil olmak üzere, herhangi bir ayrım gözetmeksizin muhtemel olası risklerin belirlenmesi, meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı alınabilecek önlem ve kontrol/izleme yöntemleri hakkında temel prensip ve kuralların getirilmesidir.

Eğitim ISO 31000 risk yönetimi kılavuzuna uygun olarak ve uygulamalı şekilde sunulmaktadır. Risk Yönetimi; farklı birimlerde tespit edilen ve farklı etkileri olan ancak birbirini etkileyen risklerin, tutarlı ve kurum için en optimal şekilde yönetilmesi ve kurum genelinde ortak risk algısının oluşturulmasını sağlar. Risk yönetimi kurumlara aşağıdaki yararları sağlar;

• Organizasyon birimlerinde sorumluluk yaratma

• Açıklık ve şeffaflık kültürünü güçlendirme

• Süreçlerin etkin bir şekilde ve önleyici yaklaşımla yönetilmesi

• Farkındalığı arttırma

• Etkin kaynak planlama

• Yönetsel karar verme ve gözetim süreçlerini iyileştirme

• Sürdürülebilir karlılığın sağlanması

Kimler katılmalıdır?

Risk uzmanları, Süreç Sahipleri, Şirket Sahipleri, Üst Düzey Şirket Yöneticileri, Bölüm Yöneticileri

Eğitim İçeriği

• Risk Yönetimi Nedir ?

• Risk Yönetimi Tanımları

• Risk Yönetimi Metodolojisi

• ISO 31000 Standardının içeriği

• Varlıkların Tespiti Nasıl yapılır?

• Riskler nasıl belirlenir?

• Hedeflere ulaşmadaki zafiyetler ve açıklıklar nelerdir?

• Riskler nasıl analiz edilir?

• Riskler Nasıl Değerlendirilir?

• Risk İşleme Planları Nasıl Oluşturulur?

• Risklerin İzlenmesi ve Gözden geçirilmesi

• Risk Değerlendirme Yaklaşımı nasıl olmalıdır?

• Risk Komitesi Görev Dağılımın yapılması

• Risk Yönetim Prosedürlerinin oluşturulması

• Varlık Envanter Formatının hazırlanması

• Risk Belirleme Raporlarının oluşturulması

• Risk Değerlendirme Planlarının oluşturulması

• Risk İşleme Planlarının oluşturulması

• Risk onay Formlarının oluşturulması

• Stratejik planda yer alan hedeflerin incelenmesi

• Bütün Birimlerin Stratejik Planda yer alan hedeflerinin incelenmesi birim hedeflerinin tespiti ve stratejik plan hedeflerine ve birim hedeflerine göre risklerin belirlenmesi değerlendirilmesi Form ve Planlara işlenmesi

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.