ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Risk Yönetimi Eğitimi

Alanında uzman eğitmenlerle kalite yönetim sistemi kapsamında risk yönetimi eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının 2015 sürümü ile birlikte süreç yaklaşımına dayalı risk temelli düşünme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu eğitimde süreç temelli kalite risk yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda ISO 9001’in risk ile ilgili beklentileri, risk değerlendirme ve risk işleme süreçleri ele alınmakta ve son olarak örnek bir uygulama ile konuların pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Katılımcılar eğitimi tamamladıklarında temel risk kavramlarını ve kalite risk terminolojisini öğrenmiş, ISO 9001 standardının gerekliliklerine göre risk yönetimi yapabilecek seviyeye ulaşmış, kalite bağlam oluşturma, risk değerlendirme, risk işleme, risk kabulü, risk haberleşmesi, risk izleme ve iyileştirme yöntemlerini tanımış, kalite risk yönetimi sürecinin tüm bileşenleri için girdileri, aksiyonları ve uygulama ip uçlarını öğrenmiş, işletmelerinde kalite risk yönetimi süreci kurabilecek, denetleyebilecek, işletebilecek veya mevcut olan süreci iyileştirebilecek seviyeye geleceklerdir.

Kimler katılmalıdır?

İşletme bünyesindeki kalite yöneticileri, kalite uzmanları, risk yöneticileri ve risk yönetim takım üyeleri, risk yönetiminden sorumlu orta seviye organizasyon yöneticileri, iç kontrol ve denetim ekip üyeleri, kalite uzmanları ve danışmanlar.

Eğitim İçeriği

• Risk Yönetimi temel kavramları, tanımlar ve prensipler

• ISO 9001:2015 standardında yer alan risk yönetimi beklentileri

• Temel risk kavramı ve risk terminolojisi

        o Süreç, risk, etki, açıklık, tehdit, kontrol

• Kalite risk yönetimi sürecinin özeti ve ana bileşenlerinin tanıtımı

        o Bağlam (context) oluşturma, Risk değerlendirme, Risk işleme, Risk kabulü, Risk haberleşmesi, Risk izleme ve iyileştirme.

• Bağlam oluşturma

        o Sürecin girdileri, aksiyonları ve uygulama ipuçları

        o Temel Kriterlerin oluşturulması

                  Risk değerleme (evaluation) kriteri oluşturma

                  Etki kriteri belirleme

                  Risk kabul kriteri belirleme

        o Kapsam ve sınırlamalar

        o Kalite risk Yönetimi organizasyonunun oluşturulması

• Kalite risk değerlendirmesi (risk assessment)

        o Genel tanımlar, sürecin girdileri, aksiyonları ve uygulama ipuçları

        o Risk analizi

                  Risk tanımlama metodolojisi

                          • Risk tanımlamaya giriş ve tehditlerin belirlenmesi

                          • Mevcut kontrollerin belirlenmesi, açıklıkların saptanması

                          • Riskin gerçekleşmesi durumunda olası sonuçlarının tespit edilmesi

                  Risk tahmini

                          • Risk tahmin metodolojisi

                          • Riskin olası sonuçlarının değerlendirilmesi

                          • Olayın olma olasılığının tahmin edilmesi

        o Risk değerlemesi (Risk evaluation)

                  Sürecin girdileri, aksiyonları ve uygulama ipuçları

• Kalite risk işleme süreci

       o Risk işleme tanımları, sürecin girdileri, aksiyonları ve uygulama ipuçları

        o Risk azaltma

        o Risk transferi

        o Riskten kaçınma

• Kalite risk kabul süreci

• Kalite risk haberleşme süreci

• Kalite risk izleme ve gözden geçirme

        o Risk faktörlerinin izlenmesi ve gözden geçirilmesi

        o Risk yönetiminin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi

• Sürdürülebilir risk yönetimi organizasyonu

• Risk yönetimi metodolojilerine örnekler

• Kalite kapsamında riskler nasıl analiz edilir?

• Risk işleme planları nasıl Oluşturulur?

• Risk onay formlarının oluşturulması ve kabul süreci

• Risklerin izlenmesi ve gözden geçirilmesi

• Örnek bir senaryo üzerinden risk değerlendirme ve risk işleme uygulaması

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.