Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Eğitimi (3 Saat)

Alanında uzman eğitmenlerle Kişisel Verileri Koruma eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

7 Nisan 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile şirketler kişisel verilerin işlenmesi kapsamında birçok yeni yükümlülükle karşılaşmaktadır. Bu seminerde mevzuatın operasyonel süreçlere getireceği değişiklikler ve uyum konularında temel bilgilendirme amaçlanmıştır.

Kimler Katılmalıdır?

Kişisel Verileri İşleyen taraflar, Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları, Hukuk, Finans, Pazarlama, Denetim, Kişisel Verilerin Korunmasında Sorumluluk Sahibi taraflar; Risk Yönetimi, Bilgi Güvenliği Profesyonelleri ve Uyum Sürecinde yer alacak kişiler.

Eğitim İçeriği

• Türkiye ve Dünyadaki Mevzuat Örnekleri, Standart ve Rehber Örnekleri

• Kişisel Verilerin Korunması Kanun İncelemesi

        o Kişisel Veri ve Hassas (Özel Nitelikli) Veri Tanımı

        o Kişisel Verilerin İşlenmesi

            - Genel İlkeler

            - Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ve Açık Rıza

            - Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

            - Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

            - -Kişisel Verilerin Aktarılması

        o Hak ve Yükümlülükler

            - Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

            - İlgili Kişinin Hakları

            - Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

            - Suçlar/Kabahatler

        o İstisnalar

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Konuları

        o Veri Tabanları ve Veri Varlıkları

        o Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

        o Veri Toplama ve İşleme

        o Veri Anonimleştirme

        o Veri Paylaşımı

Daha fazla bilgi için