Sızma Testi / Penetrasyon Testi Eğitimi (5 Gün, Uygulamalı)

Alanında uzman eğitmenlerle sızma testi eğitimi veriyoruz.

Eğitim İçeriği

Sızma testi bir kurumun zafiyetlerini saldırgan gözüyle tespit edebilmek adına yaptırdığı bir testtir. Bu testler esnasında testi gerçekleştirenler hedef sistemlere bir saldırgan gibi davranarak kurumların risklerini raporlar. Sızma testleri genellikle zafiyet tespiti ile karıştırılmaktadır. Zafiyet tespit testlerinde kurumların sadece zafiyet içerek noktaları tespit edilmektedir. Ancak sızma testi zafiyet tespitinden sonra mevcut zafiyetin istismarı ile gidilebilecek son noktaya kadar gidip tüm riskleri tespit etmeyi hedefler. Bu eğitimin amacı katılımcıları sızma testi perspektifini anlatarak nasıl icra edileceğine dair bilgiler vermektir.

Kimler Katılmalıdır?

Sızma testi eğitimi fazlasıyla teknik bir eğitimdir. Bilgi teknolojileri alanında teknik bilgiye sahip herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitmen

50'den fazla sızma testi gerçekleştirmiş ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından verilen Kıdemli Sızma Testi Uzmanı Belgesine sahiptir.

Eğitim İçeriği
Sızma Testi Nedir? Nasıl Planlanır?

        • Sızma Testi Uzmanı Bakış Açısı

        • Sızma Testi Standartları

        • Sızma Testi Öncesi Süreç ve Anlaşma

        • Güncel Araçlarla Bilgi Toplama

                 o Pasif Bilgi Toplama Teknikleri

                 o Aktif Bilgi Toplama Teknikleri

        • Toplanan Bilgilerin Birleştirilmesi ve Saldırı Yüzeylerinin Tespiti

Sızma Testine Giriş

        • Temel Linux Kavramları ve Komutları

        • Temel Bash Script

        • Sızma Testi Esnasında Kullanılacak Araçları Tanıma

                 o Wireshark

                 o Nmap

                 o Netcat

                 o Enum4Linux vb.

        • Temel Ağ Bilgisi

        • Servisleri Tanıma ve Değerlendirme

        • Dosya Transferi Teknikleri

Sızma Testi Gerçekleştirme I

        • Pasif Bilgi Toplama

                 o Web Üzerinden Bilgi Toplama

                 o E-mail Toplama

                 o Whois Bilgisi Öğrenme

                 o Araçlar ile Bilgi Toplama

        • Aktif Bilgi Toplama

                 o DNS Keşfi

                          Forward Lookup Brute Force

                          Reverse Lookup Brute Force

                          Zone Transfer

                 o Port Tarama

                          Host Keşfi

                          TCP/UDP Tarama

                          İşletim Sistemi Keşfi

                          Servis Keşfi

                          Nmap NSE Kullanımı

                 o SMB Keşfi

                 o SMTP Keşfi

                 o SNMP Keşfi

        • Zafiyet Tespiti

                 o OpenVAS

                 o Nessus

                 o Nmap NSE

Sızma Testi Gerçekleştirme II

        • Zafiyet İstismarı

        • Parola Saldırıları

                 o Parola veya Özet Ele Geçirme Saldırıları

                          Çevrimiçi Parola Saldırıları

                          Çevrimdışı Parola Saldırıları

                 o PTH Saldırıları

        • Anti Virüs Devre Dışı Bırakma Metotları

        • İstemci Tabanlı Saldırılar ve Sosyal Mühendislik

        • Metasploit Framework Kullanımı

                 o Yardımcı Modüller

                 o İstismar Modülleri

                 o Payload Tipleri

                          Staged ve Non-Staged Payload’lar

                          Meterpreter

                          Çalıştırılabilir Payload’lar

                 o İstismar Sonrası Modülleri

Sızma Testi Gerçekleştirme III

        • Web Uygulama Saldırıları

                 o Siteler Arası Betik Çalıştırma (XSS)

                 o Dosya Dahil Etme Zafiyetleri

                          LFI Saldırıları

                          RFI Saldırıları

                 o SQL Enjeksiyonu Saldırıları

                          Yetkilendirme Devre Dışı Bırakma

                          Veri Tabanı Keşfi

                          Enjeksiyon Yardımıyla Uzaktan Kod Çalıştırma

                          Sqlmap

        • Kablosuz Ağ Saldırıları

                 o WEP Parolası Ele Geçirme

                 o WPS Saldırıları

                 o WPA/WPA2 Saldırıları

                          El sıkışma Ele Geçirme

                          El sıkışmadan Parola Eldesi

Daha fazla bilgi için