Belediye Sızma Testi

İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu karara göre aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda Belediyeler yılda bir kereden az olmamak üzere sızma testini yaptırmalıdırlar. Bu kapsamda BTYÖN, TSE Onaylı Sızma Testi Firması olarak uzman ekibimizle, ilgili tebliğde yayınlanan usullere uygun şekilde ihtiyacınız olan sızma testi projesini gerçekleştirmekteyiz.

Amaç
Sızma testinin amacı, belediye bilgi teknolojileri altyapısını oluşturan yazılımlar, ağ ve sistem bileşenleri gibi teknolojilerin güvenlik bakış açısıyla uzman kurumlarca denetlenerek mevcut zafiyetlerin saldırganlar tarafından istismar edilmesinden önce tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasıdır.
Kapsam
Belediye sızma testi projesi kapsamında gerçekleştirilecek testler asgari olarak aşağıdaki başlıkları kapsar:
- İletişim Altyapısı ve Aktif Cihazlar
- DNS Servisleri
- Etki Alanı ve Kullanıcı Bilgisayarları
- E-posta Servisleri
- Veritabanı Sistemleri
- Web Uygulamaları
- Mobil Uygulamalar
- Kablosuz Ağ Sistemleri
- Dağıtık Servis Dışı Bırakma Testleri
- Sosyal Mühendislik Testleri
Metodoloji
Sızma testi, aşağıda detaylandırılan kullanıcı profilleri ile tanımlanan erişim noktalarından gerçekleştirilecek güvenlik testlerinden oluşur. Sızma testi sistem tespiti, servis tespiti ve açıklık taraması/araştırması adımları ile başlar ve her bir erişim noktası kapsamında uygulanacak adımlar ile devam eder. Bu adımlar sonrası saptanan açıklık ve bulgular, Kapsam bölümünde belirtilen ve ilişkili olduğu her bir başlık altında, detaylı güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle ayrıntılı olarak incelenerek raporlanır. Sızma testi gerçekleştirilirken her bir test başlığı kapsamında saptanan açıklık ve bulgular, ayrı ayrı değerlendirilmenin yanında, bir araya geldiklerinde oluşturabilecekleri riskler ve açıklıklar açısından da değerlendirilir ve bu birlikte değerlendirme sonucu ortaya çıkan yeni açıklık ve bulgular da raporlanır.Sızma testi gerçekleştirilirken, belediye faaliyetlerinin aksamasına ve hizmet kesintisine yol açmayacak yöntemler kullanılmasına dikkat edilir. Hizmet kesinti sine yol açabilecek tüm testler belediye ile koordineli bir şekilde planlanarak gerçekleştirilir.

Testlerin Gerçekleştirileceği Erişim Noktaları

Sızma testlerinin gerçekleştirileceği erişim noktaları aşağıda tanımlanmaktadır. Bu noktalar üzerinden sistemdeki zafiyetler ayrı ayrı incelenecektir.
İnternet: Bankanın internet üzerinden herkes tarafından erişebilen tüm sunucu ve servislerine sızma testi gerçekleştirilir.
Banka İç Ağı: Bankanın dışarıdan erişilemeyen iç ağ üzerinden erişebildiğimiz sistemlerine iç ağa bağlanarak yapılan sızma testlerini kapsar. Bu testte çalışan kişilerin kurum içinde nasıl bir zarara yol açabileceği test edilmektedir.
Şube Ağı: Bankanın yönlendirmesi ile belirlenecek bir şubenin sahip olduğu ağ altyapısına erişim sağlanarak bu şubede bulunan sistemler, ağ altyapısı, trafiği ve şube üzerinden erişilebilen diğer sistemler sızma testlerine tabi tutulur. Testi gerçekleştirecek şahıslara, şube çalışanlarının kullanmış olduğu bilgisayarlar ile aynı profilde bilgisayarlar sağlanır.

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.