COBIT Danışmanlığı

Kıdemli danışman kadromuzla, bilgi teknolojileri yönetişimi çalışmalarınızı COBIT uyumlu olarak gerçekleştiriyoruz. Eğer ihtiyacınız durum değerlendirmesi ise mevcut BT Yönetişim yapınızı COBIT 5.0 çerçevesine göre denetliyor ve olgunluk seviyeleri ile birlikte raporluyoruz.

COBIT Danışmanlığı

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology-Bilgi ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri) etkili BT yönetişiminin sağlanması için oluşturulmuş bir çerçevedir. COBIT bazı sektörlerde düzenleyici kurumlar tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Finans sektörü bunlardan biri olup COBIT standardına uyumluluk ve denetime girme zorunluluğuna tabiidir.

COBIT’i uygulamak size birçok fayda sağlayacaktır;
• İş odaklı olarak, BT ve İş arasında daha fazla uyum,
• Yöneticiler için BT’nin ne yaptığı konusunda net bir görüş,
• Süreç odaklılık temelli olarak BT konularında açık ve net sahiplik ve sorumluluk,
• Üçüncü taraflar ve yasal düzenleyiciler tarafından kabul edilme,
• Ortak bir dil kullanımı sayesinde tüm paydaşlar arasında daha fazla iletişim,

BTYÖN, ISACA ve BT Yönetişimi Enstitüsü tarafından geliştirilen COBIT 5 BT yönetim çerçevesini temel alarak daha önce başarılı COBIT danışmanlık projeleri gerçekleştirmiş olan kadrosuyla, COBIT 5’in süreçlerinize uyarlanması, mevcut COBIT süreçlerinin geliştirilmesi ve COBIT denetimlerinin yapılması, COBIT 4.1 den COBIT 5 e geçiş sürecinin sağlanması, farkındalık eğitimlerinin verilmesi gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri verir. BTYÖN COBIT Danışmanlığı hizmetiyle BT süreçlerinde kontrol etkinliğinizi artırmanıza ve tüm süreçlerinizde verimliliğinizi artırmanızı sağlayacaktır.

BTYÖN, COBIT rehberliğinde yönetişim politikalarınızı geliştirmeniz, BT Yönetim ve Yönetişim süreçlerinizin ayrılması için gerekli servis ve hizmetleri sağlar. BDDK tarafından denetim süreçlerinde COBIT’in standart olarak kullanılması şart koşulmaktadır. Uyum sürecinde, BTYÖN kurumunuzu COBIT’e uygun hale getirmek için amacıyla çalışır ve kurumunuzu denetime hazırlar.

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.