Olağanüstü Durum Merkezi Tasarımı

10 yıldan fazla süredir veri merkezi ve olağanüstü durum merkezi tasarlayan uzmanlar ile en uygun olağanüstü durum merkezi tasarımını gerçekleştirin.

Olağanüstü Durum Merkezi

Temel veri merkezinin ve kritik sistemlerin tamamen veya kısmen işlevini yitirmesi ya da erişilemez hale gelmesi durumunda bu süreçlerin en kısa zamanda olağanüstü durum merkezi üzerinden devreye alınması işinizin sürekliliği açısından önemli bir gerekliliktir.

Bu nedenle acil ihtiyaçlar ile bilgiler, kuruluşun BT altyapısı ve fiziksel koşullar da göz önünde bulundurularak bir olağanüstü durum merkezi tasarımının yapılmış olması gerekmektedir. Yapılandırma ve tasarım kadar bu merkezin test edilmesi ve yedekli ikincil kaynaklar ile her an kullanılabilir durumda tutulması da önemlidir.

Planlama sürecinde, BT sistemlerinden kritik olanların belirlenip, çalışır halde tutulması veya en kısa sürede çalıştırılması gerekenler ilk olarak dikkate alınır. Yedeklenecek BT sistemleri, önceliklerine göre derecelendirilerek belirlenir.

Bu merkezin tasarımında dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar, ISO 27001 ve ISO 22301 başta olmak üzere, olağanüstü durum merkezi tasarımı gereklilikleri hakkında yayınlanmış standartlar göz önüne alınarak; BTYÖN danışmanları tarafından kuruluşunuzun olağanüstü durum merkezi tasarımı hakkında tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Daha fazla bilgi için

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.