Tüm Danışmanlık Hizmetlerimiz

BTYÖN olarak birden fazla alanda danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Tüm Danışmanlık Hizmetleri

DDO BİGR Uyum ve Analiz Danışmanlık Hizmeti

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerin bilgi ve iletişim güvenliği kapsamında alması gereken tedbirlere yönelik Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanmıştır. BTYÖN bu hizmet kapsamında rehbere uyum danışmanlığı sağlamaktadır.

ISO 27001 BGYS Danışmanlığı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesi sırasında özgünlük çok önemlidir. ISO 27001 Baş Tetkikçi belgeli ve çok sayıda büyük ölçekli ISO 27001 projesi yönetmiş danışmanlarımız ile BGYS'nizin işletmenize özel, kolay idame ettirilebilir ve etkin olmasını sağlıyoruz. BGYS'nin kurulumu ve devamının sağlanması için otomatize araçlar geliştiriyoruz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Danışmanlığı

İşletmenizin güvenlik açıklıklarını, OSCP, TSE Kıdemli Sızma Testi Uzmanı, CISSP, CEH ve CISA gibi uluslararası belgelere sahip uzmanlarımız ile tespit ediyoruz. Sızma testinin kapsamı ve derinliği işletmenizin ihtiyacı ve yasal yükümlülüklerinize göre belirlenmektedir. Sızma testi çalışması, ISO 27001, PCI-DSS, COBIT, ISO 22301, ITIL, GDPR, KVKK ve yasal uyumluluk çalışmalarınıza girdi sağlamaktadır.

ISO 20000 BT Servis Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Bilgi teknolojileri süreçlerinizin iyileştirilmesi, iş odaklı olarak yönetilmesini ve en iyi uygulamalara uygun hale getirilmesi çalışmalarını uluslararası bir standarda göre gerçekleştirmek istiyorsanız ISO 20000 başvurabileceğiniz tek standarttır. ISO 20000 hizmet yönetim sisteminin hayata geçirilmesi kurum kültürünüz dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

COBIT Danışmanlığı

COBIT, bilgi ve ilgili teknolojiler için kontrol hedefleri sunan bir bilgi teknolojileri yönetişim çerçevesidir. BTYÖN bünyesinde COBIT çerçevesi kurmuş, COBIT denetimleri gerçekleştirmiş ve COBIT uygulama ve denetim eğitimleri vermiş uzmanlar bulunmaktadır. Saha deneyimi yüksek bir ekip ile firmanızın COBIT konusunda ihtiyaç duyduğu farklı kapsamlarda danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

GRC / ISO 38500 Danışmanlığı

Bilgi teknolojilerinin bulunmadığı bir dünyayı artık hayal bile edemiyoruz. Neredeyse tüm işletmeler bilgi teknolojileri tarafından sunulan servislere bağımlı çalışmaktadır. GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) çerçevesi ve ISO 38500 standardı bu bakış açısı ile BT kaynaklı riskleri yönetme, iş ihtiyaçları ile hizalanmış BT servisleri oluşturma ve uyumluluk konuları ile ilgili uluslararası en iyi uygulamaları sunmaktadır.

İş Etki Analizi ve Risk Yönetimi

İş sürekliliğinin temelini oluşturan iş etki analizi ve risk değerlendirme çalışmalarında başarısı kanıtlanmış yöntemlerimiz ile ihtiyacınızı karşılamaya hazırız. Optimum çaba ile en doğru sonuçları elde etmek ve analiz sonuçlarını her zaman güncel tutmak için çalışmaları otomatize ediyoruz. Tüm çalışmaları kurum kültürünüzü göz önüne alarak ihtiyaçlarınıza göre özelleştiriyoruz.

Olağanüstü Durum Merkezi Tasarımı

İş sürekliliği gereksinimlerinizi karşılamak için olağanüstü durum merkezinizi maliyet etkin şekilde tasarlıyor ve hayata geçirmenize yardımcı oluyoruz. FKM tasarımınızı iş etki analizi ve risk değerlendirme sonuçlarına göre oluşturuyor, doğru bileşenleri edinme, etkin kullanım ve güvenlik gereksinimlerinin sağlanmasında uzman desteği sağlıyoruz.

Tatbikat Danışmanlığı

Tatbikat gerçekleştirmeden kesintilere ve afetlere ne kadar hazır olduğumuzu ölçmemiz mümkün değildir. Gerçekçi senaryolar üzerinden tatbikat yapmak olası acil durumlara hazırlık için son derece önemlidir. İş sürekliliği tatbikatlarınızın planlama, gerçekleştirme ve değerlendirme aşamalarına danışmanlık desteği sağlayarak yüksek hazırlık seviyesine minimum kesinti riski ile çıkmanızı sağlıyoruz.

ISO 27031/BS25777 Sistem Sürekliliği

İş süreçlerinin yüksek seviyede bilgi teknolojileri servislerine bağımlı olması nedeni ile sistem sürekliliği önem kazanmıştır. Birçok işletme için BT sistem sürekliliği sağlanmadan iş sürekliliğinin sağlanması mümkün değildir. BT sürekliliğini sağlamak için uluslararası standartlara uygun ve geçerliliği ispatlanmış yöntemler ile ihtiyacınız olan çözümü sağlıyoruz.

ITIL Danışmanlığı

ITIL dünya üzerinde Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi (ITSM) alanında en fazla kabul görmüş çerçevedir. ITIL çerçevesi bilgi teknolojileri (BT) servislerinin tanımlanması, planlanması, hayata geçirilmesi ve desteğinin sağlanması konularında en iyi uygulamaları sunar. BTYÖN, çok sayıda büyük proje gerçekleştirmiş deneyimli danışman kadrosu ile en iyi uygulamaları işletmenize getirmek için çalışmaktadır.

Acil Durum ve Kriz Haberleşmesi

Beklenmedik olaylar karşısında, hızlı karar ve aksiyon alma becerisi ancak hatasız ve kesintisiz çalışan bilgi ve iletişim süreciyle mümkündür. Acil durum ve kriz yönetimindeki hızlı ve güvenli iletişim gereksinimleriniz için özel olarak üretilmiş ve servis olarak kullanılan BTYÖN çözümünü kullanın. Acil durum iletişim uzmanlarımız ile görüşmek veya demo için lütfen bize ulaşın.

BT Güvenlik Danışmanlığı

BTYÖN, bilgi güvenliği alanında güvenli altyapı tasarımından, bilgi güvenliği ürünlerinin konumlandırılması ve yapılandırılmasına, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasından sızma testlerine kadar birçok konuda güvenlik danışmanlığı hizmeti vermektedir. Güvenlik danışmanlığı hizmeti tamamen ihtiyacınıza göre şekillendirilmektedir.

BT Yasal Uyumluluk

Bilgi teknolojileri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin sayısı arttıkça, bilgi teknolojileri ile ilgili yasalar ve yönetmeliklerde yayınlanmıştır. Bilgi teknolojileri ile ilgili tüm yasa ve ilgili yönetmelikleri sizin adınıza izliyor, işletmenizin yasal uyumluluğunu değerlendiriyor, önerilerimiz ile birlikte raporluyor ve kurumunuzu uyumlu hale getiriyoruz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Danışmanlığı

İş sürekliliğini sağlamak tüm sektörlerde ve her ölçekte şirket için zorunluluk haline gelmiştir. İş sürekliliğinizi uluslararası ISO22301 standardına uygun biçimde yönetmenizi sağlayacak yönetim sisteminizi kurmak için yanınızdayız. İş sürekliliği alanında çok sayıda büyük ölçekli uluslararası proje gerçekleştirmiş ve 10 yıldan fazla deneyime sahip bir ekip olarak işinizin sürekliliği için çalışıyoruz.

İş Etki Analizi ve Risk Yönetimi


İş sürekliliğinin temelini oluşturan iş etki analizi ve risk değerlendirme çalışmalarında başarısı kanıtlanmış yöntemlerimiz ile ihtiyacınızı karşılamaya hazırız. Optimum çaba ile en doğru sonuçları elde etmek ve analiz sonuçlarını her zaman güncel tutmak için çalışmaları otomatize ediyoruz. Tüm çalışmaları kurum kültürünüzü göz önüne alarak ihtiyaçlarınıza göre özelleştiriyoruz.

Olağanüstü Durum Merkezi Tasarımı

İş sürekliliği gereksinimlerinizi karşılamak için olağanüstü durum merkezinizi maliyet etkin şekilde tasarlıyor ve hayata geçirmenize yardımcı oluyoruz. FKM tasarımınızı iş etki analizi ve risk değerlendirme sonuçlarına göre oluşturuyor, doğru bileşenleri edinme, etkin kullanım ve güvenlik gereksinimlerinin sağlanmasında uzman desteği sağlıyoruz.

Tatbikat Danışmanlığı

Tatbikat gerçekleştirmeden kesintilere ve afetlere ne kadar hazır olduğumuzu ölçmemiz mümkün değildir. Gerçekçi senaryolar üzerinden tatbikat yapmak olası acil durumlara hazırlık için son derece önemlidir. İş sürekliliği tatbikatlarınızın planlama, gerçekleştirme ve değerlendirme aşamalarına danışmanlık desteği sağlayarak yüksek hazırlık seviyesine minimum kesinti riski ile çıkmanızı sağlıyoruz.

ISO27031/BS25777 Sistem Sürekliliği

İş süreçlerinin yüksek seviyede bilgi teknolojileri servislerine bağımlı olması nedeni ile sistem sürekliliği önem kazanmıştır. Birçok işletme için BT sistem sürekliliği sağlanmadan iş sürekliliğinin sağlanması mümkün değildir. BT sürekliliğini sağlamak için uluslararası standartlara uygun ve geçerliliği ispatlanmış yöntemler ile ihtiyacınız olan çözümü sağlıyoruz.

Acil Durum ve Kriz Haberleşmesi

Beklenmedik olaylar karşısında, hızlı karar ve aksiyon alma becerisi ancak hatasız ve kesintisiz çalışan bilgi ve iletişim süreciyle mümkündür. Acil durum ve kriz yönetimindeki hızlı ve güvenli iletişim gereksinimleriniz için özel olarak üretilmiş ve servis olarak kullanılan BTYÖN çözümünü kullanın. Acil durum iletişim uzmanlarımız ile görüşmek veya demo için lütfen bize ulaşın.

DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Danışmanlık Hizmeti

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerin bilgi ve iletişim güvenliği kapsamında alması gereken tedbirlere yönelik Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanmıştır. BTYÖN bu hizmet kapsamında rehbere uyum danışmanlığı sağlamaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesi sırasında özgünlük çok önemlidir. ISO 27001 Baş Tetkikçi belgeli ve çok sayıda büyük ölçekli ISO 27001 projesi yönetmiş danışmanlarımız ile BGYS'nizin işletmenize özel, kolay idame ettirilebilir ve etkin olmasını sağlıyoruz. BGYS'nin kurulumu ve devamının sağlanması için otomatize araçlar geliştiriyoruz.

BT Güvenlik Danışmanlığı

BTYÖN, bilgi güvenliği alanında güvenli altyapı tasarımından, bilgi güvenliği ürünlerinin konumlandırılması ve yapılandırılmasına, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasından sızma testlerine kadar birçok konuda güvenlik danışmanlığı hizmeti vermektedir. Güvenlik danışmanlığı hizmeti tamamen ihtiyacınıza göre şekillendirilmektedir.

BT Yasal Uyumluluk

Bilgi teknolojileri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin sayısı arttıkça, bilgi teknolojileri ile ilgili yasalar ve yönetmeliklerde yayınlanmıştır. Bilgi teknolojileri ile ilgili tüm yasa ve ilgili yönetmelikleri sizin adınıza izliyor, işletmenizin yasal uyumluluğunu değerlendiriyor, önerilerimiz ile birlikte raporluyor ve kurumunuzu uyumlu hale getiriyoruz.

ISO 20000 BT Servis Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Bilgi teknolojileri süreçlerinizin iyileştirilmesi, iş odaklı olarak yönetilmesini ve en iyi uygulamalara uygun hale getirilmesi çalışmalarını uluslararası bir standarda göre gerçekleştirmek istiyorsanız ISO 20000 başvurabileceğiniz tek standarttır. ISO 20000 hizmet yönetim sisteminin hayata geçirilmesi kurum kültürünüz dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

ITIL Danışmanlığı

ITIL dünya üzerinde Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi (ITSM) alanında en fazla kabul görmüş çerçevedir. ITIL çerçevesi bilgi teknolojileri (BT) servislerinin tanımlanması, planlanması, hayata geçirilmesi ve desteğinin sağlanması konularında en iyi uygulamaları sunar. BTYÖN, çok sayıda büyük proje gerçekleştirmiş deneyimli danışman kadrosu ile en iyi uygulamaları işletmenize getirmek için çalışmaktadır.

COBIT Danışmanlığı

COBIT, bilgi ve ilgili teknolojiler için kontrol hedefleri sunan bir bilgi teknolojileri yönetişim çerçevesidir. BTYÖN bünyesinde COBIT çerçevesi kurmuş, COBIT denetimleri gerçekleştirmiş ve COBIT uygulama ve denetim eğitimleri vermiş uzmanlar bulunmaktadır. Saha deneyimi yüksek bir ekip ile firmanızın COBIT konusunda ihtiyaç duyduğu farklı kapsamlarda danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

GRC / ISO 38500 Danışmanlığı

Bilgi teknolojilerinin bulunmadığı bir dünyayı artık hayal bile edemiyoruz. Neredeyse tüm işletmeler bilgi teknolojileri tarafından sunulan servislere bağımlı çalışmaktadır. GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) çerçevesi ve ISO 38500 standardı bu bakış açısı ile BT kaynaklı riskleri yönetme, iş ihtiyaçları ile hizalanmış BT servisleri oluşturma ve uyumluluk konuları ile ilgili uluslararası en iyi uygulamaları sunmaktadır.

“Kabul Et” seçeneğine tıklayarak sitede gezinmeyi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak amacıyla tüm çerezlerin cihazınızda saklanmasını kabul etmiş olursunuz.